Polish
English
German

Automatyka SZR

Wychodząc naprzeciw wymaganiom projektantów i użytkowników, firma ZAE zaprojektowała i wykonała rodzinę automatów RZR® realizujących Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR). Urządzenia automatyki przełączania zasilań należą do podstawowych układów wpływających na pewność zasilania odbiorów. Samoczynne załączanie rezerwy jest realizowane przez automat (na podstawie warunków istniejących w rozdzielni) najczęściej w sytuacjach awaryjnych lub podczas planowanych przełączeń.

Porównanie automatów z rodziny RZR®
RZR-Mikro

Automat RZR®-Mikro jest mikroprocesorowym automatem do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego (SZR) i automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe (APZ) rozdzielni n.n., może kontrolować obecność trzech napięć i stan do 7 wyłączników. Może pracować wg prawie 100 już opracowanych diagramów lub wg indywidulanego specjalnego wykonania (szczegóły w karcie katalogowej).
Umożliwia pracę w protokole MODBUS co pozwala na współprace z systemem BMS, z panelem dotykowym LCD, który może pracować w sieci LAN (WEB Server). Panel umożliwia wizualizację, sterowanie, odczyt wartości nastaw, edycje nazw wyłączników/styczników oraz wgląd w historię zdarzeń. Możliwe jest również zdalne sterowanie automatem.

Zastosowanie: do instalacji w rozdzielniach n.n. zasilających obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej.

RZR-AS


UWAGA! RZR-AS - został wycofany z produkcjiJest automatem do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego (SZR) i automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe (APZ) rozdzielni n.n. Kontroluje obecność dwóch napięć i stan dwóch wyłączników/styczników, przełączanie w układach sieć-sieć lub sieć-agregat. Gotowy do pracy sterownik zawiera wszystkie elementy pomocnicze tworzące układ automatyki SZR-a zabudowany w panelowej obudowie. z wyświetlaczem i przyciskami sterowniczymi.
Przyciski nawigacyjne na obudowie przystosowane są do sterowania, obsługi i wprowadzania nastaw oraz wyświetlacz, który pozwala na wizualizację stanu układu.

Zastosowanie: budynki użytku publicznego, obiekty przemysłowe gdzie wymagana lub preferowana jest ciągłość zasilania. Umożliwia pracę w sieci MODBUS, gdzie np. panel dotykowy LCD umożliwia wizualizację, sterowanie, odczyt wartości nastaw, edycje nazw wyłączników/styczników oraz wgląd w historię zdarzeń. Możliwe jest również zdalne sterowanie automatem po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

RZR-SZZ


UWAGA! RZR-SZZ - został wycofany z produkcjiJest prostym automatem przeznaczonym do samoczynnego załączania rezerwy (SZR) i automatycznego powrotnego załączania zasilania (APZ) dla rozdzielni 0,4 kV dla dwóch źródeł transformatorowych.

Zastosowanie: budynki użytku publicznego, obiekty przemysłowe gdzie wymagana lub preferowana jest ciągłości zasilania

PNZ-3

PNZ-3 jest urządzeniem do automatycznego wyboru jednego z trzech napięć podającego wybrane napięcie na wyjście. W przypadku zaniku napięcia na jednym z trzech wejść, układ automatycznie przełącza wyjście na jedno z istniejących napięć wejściowych. PNZ-3 zapewnia pełną izolację pomiędzy napięciami wejściowymi.

Umożliwia to podłączenie trzech dowolnych niezależnych napięć (niezależny przewód N). Urządzenie zasilane jest z napięć wejściowych.

MBE-1

Moduł blokady elektrycznej MBE-1 jest modułem do blokady elektrycznej załączania wyłączników lub styczników w układach SZR w rozdzielni 0,4 kV.
Zapewnia on blokadę elektryczną załączania urządzeń komutacyjnych nie dopuszczając do błędnego ich załączenia.

Nowości w automatyce RZR®

Została zwiększona funkcjonalność automatów RZR®-Mikro i RZR®-AS. Oba automaty mogą pracować w sieci MODBUS co pozwala na współprace z systemem BMS lub z panelem dotykowym LCD, który może pracować w sieci LAN (WEB Server). Panel umożliwia: ręczne sterowanie, wizualizację stanu rozdzielni, prezentację nastaw automatu, edycję nazw etykiet wyłączników i napięć oraz rejestrację historii zdarzeń.

Dzięki ciągłemu dopasowywaniu możliwości naszych urządzeń do wymagań projektantów, automaty z rodziny RZR® są urządzeniami coraz powszechniej stosowanymi w układach zasilania budynków.

Widok przykładowych ekranów z panela dotykowego.

Filmy pokazowe działania automatyki RZR® z panelem dotykowym