Polish
English
German

RZR-AS

Automatyka SZR

Automat RZR®-AS jest mikroprocesorowym automatem do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego (SZR) i automatycznego powrotu na zasilanie podstawowe (APZ) rozdzielni 0,4 kV. Gotowe do pracy urządzenie zawiera wszystkie elementy pomocnicze tworzące układ automatyki SZR-a: sterowanie wyłącznikami lub stycznikami, przyciski sterujące wyłącznikami i agregatem, przyciski nawigacyjne do obsługi i wprowadzania nastaw, wyświetlacz z wizualizacją stanu układu, przełącznik trybu pracy i diody LED do sygnalizacji. Uzyskane w ten sposób proste połączenia czterech elementów:

 • automatu RZR®-AS,
 • bezpieczników w obwodach detekcji napięć zasilających,
 • elementów wykonawczych (wyłączniki lub styczniki),
 • zasilacza (dla układów z agregatem)

do minimum skraca czas montażu i uruchomienia rozdzielnicy SZR. Bezpośrednie sterowanie elementów wykonawczych wybieranych w konfiguracji urządzenia - wyłącznik lub stycznik - eliminuje konieczność stosowania przekaźników pomocniczych.

Zastosowanie

Automat RZR®-AS zapewnia ciągłość zasilania w sieciach n/n dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych w układach: transformator - agregat lub dwa źródła transformatorowe.
Automat realizuje:

 • SZR - samoczynne załączenie rezerwy po zaniku napięcia,
 • APZ - automatyczne przełączenie zasilania po powrocie napięcia (cykl powrotny),
 • AZZ - automatyczne załączenie zasilania po włączeniu automatu do pracy,
 • Start-Stop - generatora (zasilanie z UPS-a).

Cechy charakterystyczne

 • Prostota i minimalizacja obszycia,
 • Obudowa panelowa o małych wymiarach
 • Uniwersalny montaż – na drzwiach, na płycie lub na szynie DIN,
 • Wykonany przy wykorzystaniu nowoczesnego układu mikroprocesorowego typu RISC,
 • Wygodna i prosta obsługa,
 • Niski pobór mocy,
 • Duża odporność na zakłócenia w obwodach wejściowych i wyjściowych,
 • Bezpośrednie sterowanie elementami komutacyjnymi (wyłączniki, styczniki) – bez dodatkowego osprzętu,
 • Sterowanie startem i zatrzymaniem agregatu.

Możliwość:
- nastawiania parametrów,
- zmiany konfiguracji pracy,
- monitorowania stanu rozdzielni (wyłączników i napięć) na wyświetlaczu LCD i  sygnalizacyjnych diodach LED,
- zewnętrznej blokady automatu,
- wewnętrznej blokady automatu ustawianej w konfiguracji działania,
- ustawienia blokady trwałej (wymaga kasowania przyciskami na panelu) i chwilowej (zwalniana po zaniku sygnału zewnętrznego),
- dodatkowe styki przełączne do sygnalizacji lub sterowania innymi urządzeniami w trybie pracy zasilania z agregatu,
- dodatkowe wejście sygnalizacyjne do integracji z zewnętrznymi urządzeniami (systemami).

Uproszczony schemat rozdzielni

Działanie

Mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący kontroluje obecność wszystkich napięć oraz stan wszystkich wyłączników, a następnie w zależności od nich dokonuje przełączeń zgodnych z tabelą stanu.

Sterowanie wyłącznikami odbywa się za pośrednictwem dwóch sygnałów sterujących cewkami każdego wyłącznika: załączającym i wyłączającym. Natomiast ich położenie kontrolowane jest stanem styków pomocniczych. Jedynie ich jednoznaczny stan zezwala na pracę automatu.
Automat może być zasilany jednym z napięć wejściowych, wybieranym automatycznie przez zewnętrzny układ przełączający. Napięcie to również może służyć do sterowania wyłącznikami. Przy takim rozwiązaniu  automat nie potrzebuje napięcia pomocniczego. Podczas pracy automatu z generatorem wymagane jest zasilenie urządzenia z UPS-a.

Budowa

Automat umieszczony jest w obudowie panelowej zgodnej z normami DIN 43700/IEC 61554 8.4, przystosowanej do montażu zatablicowego oraz z możliwością montażu na płycie lub szynie DIN dzięki dodatkowym uchwytom.
Na płycie czołowej automatu znajdują się:

 • wyświetlacz LCD,
 • sygnalizacja LED obecności napięcia zasilającego automat,
 • sygnalizacja LED zewnętrznej blokady,
 • sygnalizacja LED obecności napięcia nadzorowanych torów zasilania rozdzielni ,
 • sygnalizacja LED załączonej pozycji wyłączników (styczników) ,
 • sześć chwilowych przycisków służących do sterowania wyłącznikami (stycznikami) i agregatem,
 • cztery chwilowe przyciski nawigacyjne do obsługi i zmiany ustawień parametrów działania automatu,
 • dwupozycyjny przełącznik trybu pracy z kluczykiem.

Na tylnej płycie obudowy urządzenia umieszczone są łączówki do podłączenia automatu ze sterowanymi elementami wykonawczymi, bezpieczników obwodów detekcji napięcia i zasilania automatu. Urządzenie jest standardowo wyposażone w port komunikacyjny RS232.

Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne

Znamionowe napięcie pomiarowe trójfazowe Un

AC 400V 50Hz

Znamionowe napięcie zasilania Uz

AC 230 V + 10%, - 20%

Napięcie kontrolowanych faz

180 V AC 10%

Zakres nastawienia czasu opóźnienia

 • rozruchu od zaniku napięcia
 • rozruchu od powrotu napięcia
 • rozruchu wyłączania/załączania wyłącznika Q1
 • rozruchu wyłączania/załączania wyłącznika Q2
 • rozruchu generatora
 • wyłączania generatora

.

 • (0,0 ÷ 10,0) s co 0,1 s
 • (0,0 ÷ 10,0) s co 0,1 s
 • (0,0 ÷ 10,0) s co 0,1 s
 • (0,0 ÷ 250,0) s co 1 s
 • (1 ÷ 6000) s co 1 s
 • (1 ÷ 6000) s co 1 s

Czas trwania impulsów wyjściowych do sterowania wyłączników

0,5 s

Uchyb członów czasowych

≤ 1 %

Klasa członów czasowych ze względu na rozrzut

1

Uchyb dodatkowy od wpływu zmian napięcia zasilającego i temperatury

± 1 %

Zakres temperatury pracy

(-5 ÷ +55) °C

Dopuszczalna wilgotność względna

90% (bez kondensacji)

Obciążalność zestyków sterujących wyłącznikami lub stycznikami:
• maksymalny prąd załączania
• znamionowy prąd obciążenia zestyku
– w kategorii AC1
– w kategorii DC1
• trwała
• maksymalne napięcie zestyków AC/DC


• 16 A 

- 16 A przy 250 V AC 
- 16 A / 24 V DC 
• 16 A 
• 250 V / 300 V

Obciążalność zestyków dedykowanych dla generatora i sygnalizacyjnych:
• maksymalny prąd załączania
• znamionowy prąd obciążenia zestyku
– w kategorii AC1
– w kategorii DC1
• trwała
• maksymalne napięcie zestyków AC/DC


• 15 A 

- 6 A przy 250 V AC 
- 6 A / 24 V DC 
• 6 A 
• 250 V / 300 V

Znamionowy pobór mocy

≤ 10 W

Trwałość łączeniowa przekaźników wyjściowych

> 0,6 x 105

Wymiary

(288 x 144 x 100) mm

Waga

ok 1,0 kg

Stopień ochrony

IP 40

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektyw: LVD (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) i CE.