Polish
English
German

Kontakt

ZAE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14
53-609 Wrocław

tel. +48 71 79 55 011
fax. +48 71 79 55 012
e-mail: dh@zae.pl

 

NIP:899-23-65-742
REGON:932232520
Kapitał zakładowy: 359600PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000040082