Polish
English
German

Doradztwo techniczne

Administratorom budynków proponujemy szereg rozwiązań obniżających koszty eksploatacji związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Tworzymy systemy monitoringu kluczowych mediów – takie instalacje pozwalają nadzorować  ich zużycie przyczyniając się do oszczędności, które przekładają się na realny zysk dla Klienta. 

Wykonujemy analizy projektów od strony technicznej i ekonomicznej. Opracowujemy koncepcje zasilania obiektów energią elektryczną, w tym energią odnawialną.