Polish
English
German

Pomiary elektryczne

Nasz Serwis wykonuje pomiary oraz przeglądy odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych. Badania okresowe są szczególnie ważne gdyż dają możliwość oceny stanu technicznego urządzeń oraz instalacji i pozwalają stwierdzić czy dalsza ich eksploatacja jest bezpieczna. Częstotliwość wykonywania badań okresowych określa m.in. Ustawa "Prawo Budowlane" z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, nakazująca wykonywanie pomiarów nie rzadziej niż co 5 lat. W niektórych przypadkach, np. w strefach zagrożonych wybuchem, zaleca się jednak wykonywanie pomiarów w odstępach nie dłuższych niż 1 rok.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • badanie rezystancji uziemienia,
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiary fotometryczne oświetlenia,
  • pomiary elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych – baterie kondensatorów, transformatory,
  • rozdzielnice n/n i S/N,
  • termowizja – transformatory, rozdzielnice, instalacje,
  • pomiary jakości energii elektrycznej na zgodność z normą PN-EN 50160.