Polish
English
German

Serwis elektrowni wiatrowych

Zespół ZAE od blisko 10 lat zajmuje się aktywnie energetyką wiatrową, mając duże doświadczenia w zakresie pomiarów wiatru, przygotowywaniu inwestycji oraz samej produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu elektrowni wiatrowych. Obecnie jesteśmy licencjonowanym producentem elektrowni wiatrowych SEEWIND 25/132 (produkcji niemieckiej firmy SEEWIND GmbH), które do tej pory zainstalowane zostały w Korei, Francji, Niemczech i Polsce.

Od kilku lat zajmujemy się także serwisowaniem w Polsce elektrowni wiatrowych różnych typów, prowadząc stały nadzór nad ich funkcjonowaniem.
Obecnie, na bazie doświadczeń zdobytych przy produkcji i serwisie małych jednostek, planujemy przystąpienie do instalowania i serwisowania elektrowni wiatrowych o mocach powyżej 1,5 MW.
Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje oraz dobra znajomość rynku lokalnego mogą być bardzo korzystne dla obu stron podczas procesu inwestycyjnego w elektrownie wiatrowe na terenie Polski. 


 W ramach rocznej konserwacji elektrowni SEEWIND 25/132 wykonujemy m.in. następujące prace: 

  • kontrola obwodów pomiaru napięć torów zasilających,
  • kontrola oleju w przekładniach,
  • smarowanie łożysk generatora, otwarcie łożysk wirnika i ewentualne dopełnienie smarem, smarowanie wewnętrznego wieńca,
  • regulacja hamulców, ewentualnie wymiana okładzin, regulacja hamulców ciernych wieży,
  • kontrola łopat wirnika, sprawdzająca rysy, względnie uszkodzenia od pioruna,
  • kontrola końcówek łopat TIP’u,
  • czyszczenie końcówek łopat wirnika w obszarze miejsc rozdziału i TIP’u,
  • kontrola dokręcenia śrub mocujących itp.