Polish
English
German

CPZ-4

Sygnalizator zwarć CPZ®-4 jest urządzeniem umożliwiającym szybką identyfikację uszkodzenia w ciągach kablowych sieci SN (w jednym lub dwóch torach jednocześnie). CPZ®-4 przeznaczony jest do sygnalizacji zwarć doziemnych i międzyfazowych.
Sygnalizator zwarć CPZ®-4S jest wyposażony w interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus RTU, który umożliwia komunikację ze sterownikami telemechaniki.
Dzięki temu możliwe są zdalne odczyty stanu sygnalizatora, historii zdarzeń, jego konfiguracje jak i modyfikacje nastaw (nowość !!!).
Sygnalizator opcjonalnie może współpracować z komparatorami prądu fazowego z wyjściami światłowodowymi z przeznaczeniem do montażu na olejowej głowicy kablowej np. 3GOw-A (nowość !!!).

Sygnalizator CPZ®-4 może być stosowany w sieciach kablowych lub kablowo-napowietrznych:

 • skompensowanych z automatyką AWSC,
 • ze stale uziemionym przez rezystor punktem neutralnym,
 • ze stale izolowanym lub też chwilowo izolowanym punktem neutralnym.

Sygnalizator CPZ®-4 jest przystosowany do pracy w następujących stacjach:

 • stacja SN wyposażona w transformator SN/NN,
 • złącze kablowe SN.

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy schemat ciągu kablowego z sygnalizatorami CPZ®-4 . Sygnalizator CPZ®-4 wykonywany jest w 5-ciu wariantach w zależności od rodzaju kabla (jednożyłowe, trójżyłowe) oraz sposobu zasilania centralki. W tabeli 1 podano zawartość dostawy sygnalizatora CPZ®-4 w zależności od wariantu wykonania.
Sygnalizator CPZ®-4 wyposażony jest w licznik zwarć doziemnych i międzyfazowych oraz rejestrator z zegarem czasu rzeczywistego informującym o czasie wystąpienia zwarć (nowość). Dzięki wbudowanym rejestratorze możliwe jest stwierdzenie wystąpienia sygnalizacji zwarć po czasie trwania sygnalizacji. Tej funkcji nie posiadają żadne konkurencyjne sygnalizatory zwarć innych firm.
Elementem sygnalizacyjnym zewnętrznym są lampki dwukolorowe oddzielnie dla dwóch torów (wykonanie naścienne i wandaloodporne). Wyposażenie centralki we własne źródło podtrzymania zasilania oraz przekaźniki, których styki zwierne są dostępne na zaciskach wyjściowych stwarza, w przypadku awarii sieci, możliwość transmisji sygnału o zwarciu poprzez systemy telemechaniki.  

Cechy charakterystyczne

 • Zdecydowane skrócenie czasu lokalizacji uszkodzenia kabla i w związku z tym skrócenie przerw w dostawie energii elektrycznej,
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia kabla i transformatora, wynikające z ograniczenia liczby łączeń na zwarcie, stąd przedłużenie żywotności urządzeń poprzez eliminację zbędnych łączeń z przepływem prądu zwarciowego,
 • Wynik próbny skasowania pobudzenia CPZ®-4, daje informację o przepływie lub zaniku prądu zwarcia, stąd zdecydowanie mniejsze ryzyko pomyłki otwarcia odłącznika w stanie przepływu prądu zwarcia,
 • Sygnalizacja zwarć przemijających w udanym cyklu SPZ,
 • Wbudowany licznik zwarć doziemnych i międzyfazowych dla dwóch torów kablowych jednocześnie,
 • Wbudowany rejestrator czasu wystąpienia sygnalizacji zwarć doziemnych i międzyfazowych przez sygnalizator CPZ®-4,
 • Możliwość zainstalowania w złączu kablowym SN nie wyposażonym w napięcie zasilania 230V, AC lub 24V DC,
 • Możliwość wykonania testu i kasowania sygnalizatora CPZ®-4 z układów telemechaniki 24VDC,
 • Odczyt na wyświetlaczu wartości składowej Io oraz prądu roboczego I1 (wartość maksymalna z dwóch faz) oddzielnie dla toru 1 i 2 w miejscu zainstalowania centralki CPZ®-4.

Dane techniczne

Dane techniczne

Ilość kontrolowanych torów kablowych

1 lub 2

Rodzaj pracy

praca progowa i kierunkowa

Czas trwania sygnalizacji Ts

1 ÷ 8 godz. nastawiany co 1godz

Czas opóźnienia sygnalizacji Tos

0 ÷ 60s nastawiany co 1s

Nastawy dla pracy progowej:

Próg zadziałania prądowego dla zwarć doziemnych I01pr (Tor1)

5 ÷ 160A co 5A±5%

Próg zadziałania prądowego dla zwarć doziemnych I02pr (Tor2)

5 ÷ 160A co 5A±5%

Próg czasu trwania zwarcia doziemnego T01pr (Tor1)

50ms ÷ 1500ms co 50ms±2ms

Próg czasu trwania zwarcia doziemnego T02pr (Tor2)

50ms ÷ 1500ms co 50ms±2ms

Próg zadziałania prądowego dla zwarć międzyfazowych I11pr (Tor1)

100A ÷ 1000A co 100A±5%

Próg zadziałania prądowego dla zwarć międzyfazowych I12pr (Tor2)

100A ÷ 1000A co 100A±5%

Próg czasu trwania zwarcia międzyfazowego T11pr (Tor1)

50ms ÷ 1500ms co 50ms±2ms

Próg czasu trwania zwarcia międzyfazowego T12pr (Tor2)

50ms ÷ 1500ms co 50ms±2ms

Nastawy dla pracy kierunkowej

Nastawa czasowa AWSC Tawsc

100ms ÷ 9900ms co 100ms±2ms

Próg zadziałania prądowego zwarć doziemnych algorytmu kierunkowego I01k (Tor1)

5 ÷ 160A co 5A±5%

Próg zadziałania prądowego zwarć doziemnych algorytmu kierunkowego I02k (Tor2)

5 ÷ 160A co 5A±5%

Próg czasu trwania zwarcia doziemnego algorytmu kierunkowego To1k (Tor1))

50ms÷1500ms co 50ms±2ms

Próg czasu trwania zwarcia doziemnego algorytmu kierunkowego To2k (Tor2)

50ms÷1500ms co 50ms±2ms

Nastawa różnicowa prądowa algorytmu kierunkowego ΔI01k (Tor1)

1A ÷ 10A co 1A±5%

Nastawa różnicowa prądowa algorytmu kierunkowego ΔI02k (Tor2)

1A ÷ 10A co 1A±5%

Rodzaj sygnalizacji

lampki dwukolorowe czerwono-zielone oddzielnie dla toru 1 i 2:

 • czerwona – sygnalizacja doziemienia
 • zielona i czerwona naprzemiennie – sygnalizacja zwarcia międzyfazowego
 • zestyki zwierne przekaźników zwarcia doziemnego dla toru 1 i 2
 • zestyki zwierne przekaźników zwarcia międzyfazowego dla toru 1 i 2

Kasowanie sygnalizacji

 • samoczynne po nastawionym czasie sygnalizacji Ts - pod warunkiem braku przekroczenia progów prądowych dla zwarć doziemnych i międzyfazowych
 • przyciskiem KAS1(Tor1) lub KAS2(Tor2) w centralce - pod warunkiem braku przekroczenia progów prądowych dla zwarć doziemnych i międzyfazowych
 • samoczynnie po powrocie prądu roboczego kontrolowanego odcinka kablowego na czas dłuższy niż 10s - pod warunkiem że prąd roboczy jest większy niż 2A oraz nie są przekroczone progi dla zwarć doziemnych i międzyfazowych
 • samoczynne po czasie Tos (nastawa Tos >1s) - w przypadku braku zaniku prądu roboczego trwającego dłużej niż 0,4s w czasie odmierzania czasu Tos od momentu przekroczenia progu prądowego powodującego włączenie sygnalizacji pod warunkiem braku przekroczenia progów prądowych dla zwarć doziemnych i międzyfazowych
 • podanie impulsu kasowania z układów telemechaniki 24VDC oddzielnie dla toru 1 i 2 - pod warunkiem braku przekroczenia progów prądowych dla zwarć doziemnych i międzyfazowych

Test sygnalizacji

 • przyciskiemTEST1 (Tor1) lub TEST2 (Tor2) w centralce (praca progowa)
 • podanie impulsu testowania z układów telemechaniki 24VDC (praca progowa)

Minimalny czas przerwy beznapięciowej cyklu SPZ

0,4 s

Zegar czasu rzeczywistego

 • data w formacie rok/miesiąc/dzień
 • czas w formacie godz/minuty/sekundy
 • czas podtrzymania działania zegara po wyłączeniu zasilania – 14dni

Licznik zadziałań sygnalizatora

pojemność licznika:

 • 0÷999 zwarcia doziemne dla toru 1,
 • 0÷999 zwarcia doziemne dla toru 2,
 • 0÷999 zwarcia międzyfazowe dla toru 1,
 • 0÷999 zwarcia międzyfazowe dla toru 2,

Rejestrator zadziałań sygnalizatora

rejestrowane dane

 • rodzaj zwarcia, data, czas
 • pojemność rejestratora - 1÷99

Licznik zadziałań sygnalizatora

pojemność licznika:

 • 0÷999 zwarcia doziemne dla toru 1,
 • 0÷999 zwarcia doziemne dla toru 2,
 • 0÷999 zwarcia międzyfazowe dla toru 1,
 • 0÷999 zwarcia międzyfazowe dla toru 2,

Zasilanie centralki

 • Wariant 4A,4B: zasilanie gwarantowane 230VAC
 • Wariant 5A,5B: zasilanie gwarantowane 24VDC
 • Wariant 1A,1B: zasilanie akumulatorem 2V/5Ah z układem doładowywania pojemności akumulatora napięciem 230V AC
 • Wariant 2A,2B: zasilanie akumulatorem 2V/5Ah z układem doładowywania pojemności akumulatora napięciem 24V DC
 • Wariant 3A,3B: zasilanie akumulatorem 2V/5Ah z układem doładowania pojemności akumulatora przekładnikiem prądowym

Obciążalność zestyków zwiernych sygnalizacji

 • maksymalne napięcie zestyku: 250V AC, 300V DC
 • maksymalny prąd załączania: 5A AC, 5A/30V DC, 0,5A/100V DC

Wymiar gabarytowe: Centralka

obudowa naścienna (160x103x193) mm (wys x gł x szer)

Wymiary gabarytowe: Lampka

 • wykonanie standardowe: (75x80x115) mm
 • wykonanie wandaloodporne: (60x60x141) mm

Przekładnik Ø150

średnica wewnętrzna okna : 150 mm ± 5mm

Przekładnik Ø110

średnica wewnętrzna okna : 110 mm ± 5mm

Stopień ochrony obudowy

 • przekładnik IP40
 • centralka IP54
 • lampka IP54

Zakres temperatury pracy

(-25 ÷ +55)°C

Tabela 1

Ilość torów
Rodzaj kabla

Typ centralki zależny od zasilania

Rodzaj przekładnika

Lampka
CPZ-3M standardowa
CPZ-WE wandaloodp

1

2

3

4

5

Ø150 pomiarowy

Ø110 pomiarowy

Ø110 zasilający

1 tor kabel trójżyłowy

1A
-
-
-
-

-
2A
-
-
-

-
-
3A
-
-

-
-
-
4A
-

-
-
-
-
5A

1szt
1szt
1szt
1szt
1szt

2szt
2szt
2szt
2szt
2szt

-
-
1szt
-
-

1szt
1szt
1szt
1szt
1szt

1 tor kable jednożyłowe

1B
-
-
-
-

-
2B
-
-
-

-
-
3B
-
-

-
-
-
4B
-

-
-
-
-
5B

-
-
-
-
-

3szt
3szt
3szt
3szt
3szt

-
-
1szt
-
-

1szt
1szt
1szt
1szt
1szt

2 tory kable trójżyłowe

1A
-
-
-
-

-
2A
-
-
-

-
-
3A
-
-

-
-
-
4A
-

-
-
-
-
5A

2szt
2szt
2szt
2szt
2szt

4szt
4szt
4szt
4szt
4szt

-
-
1szt
-
-

2szt
2szt
2szt
2szt
2szt

2 tory kable jednożyłowe

1B
-
-
-
-

-
2B
-
-
-

-
-
3B
-
-

-
-
-
4B
-

-
-
-
-
5B

-
-
-
-
-

6szt
6szt
6szt
6szt
6szt

-
-
1szt
-
-

2szt
2szt
2szt
2szt
2szt

2 tory kabel trójżyłowy i jednożyłowe

1AB
-
-
-
-

-
2AB
-
-
-

 

-
3AB
-
-

-
-
-
4AB
-

-
-
-
-
5AB

1szt
1szt
1szt
1szt
1szt

5szt
5szt
5szt
5szt
5szt

-
-
1szt
-
-

2szt
2szt
2szt
2szt
2szt