Polish
English
German

WKSL

Zastosowanie

Wspomagany komputerowo system impulsowej lokalizacji uszkodzeń napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia nazywany w skrócie WKSL®, jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem oferowanym obecnie na rynku, przeznaczonym do szybkiego, bezpiecznego i bardzo dokładnego określenia miejsca awarii linii tzn. zwarcia międzyfazowego, doziemnego, trwałego i przemijającego oraz przerwy w linii pod napięciem oraz wyłączonej spod napięcia. System WKSL® przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzeń w liniach o napięciu roboczym 110kV, 220kV, 400kV i wyższym wyposażonych w przekładniki napięciowe pojemnościowe lub kondensatory sprzęgające. Eksploatacja systemu lokalizacji typu WKSL® na danym obiekcie energetycznym zwiększa bezpieczeństwo obsługi i eksploatacji linii, przyczyniając się do poprawy niezawodności zasilania i znacznego skrócenia ewentualnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Budowa

W skład systemu lokalizacji WKSL® wchodzą:

  • impulsowy lokalizator typu LAS®-4,
  • impulsowy lokalizator typu LAS®-2N (opcja),
  • przełącznik linii typu PLN-1K (opcja),
  • urządzenie sprzęgająco-zabezpieczające typu LUZ-1.1,
  • komputer klasy PC z oprogramowaniem LAS® obsługi systemu WKSL®.

Zasada działania

Zasada działania lokalizatorów LAS®-4, LAS®-2N oparta jest o metodę impulsowo-reflektometryczną pomiaru odległości do miejsca uszkodzenia, wspomaganej komputerowo dla gromadzenia, obróbki i analizy danych uzyskanych z układu pomiarowego lokalizatorów.

Schemat przyłączenia LAS-4

Komputer

Klasa PC minimum: Procesor INTEL PENTIUM III 1GHz, Karta SVGA kolor 32MB, pamięć RAM 256MB, Dysk HDD 10GB, stacja FDD 3,5" 1,44MB, CD-ROM, karta sieciowa 10/100MBps, modem wewnętrzny 56k (opcja), monitor 17" o rozdzielczości minimum 1024x768, drukarka. Oprogramowanie: Program obsługi LAS pod Windows XP Prof. PL (Windows 2000 ).